درباره دانشنامه مقاله های پایه یازدهم

در بخش دانشنامه مقاله های پایه یازدهم فارسی 100، مجموعه‌ای گسترده از مقاله‌های آموزشی برای دانش‌آموزان پایه یازدهم در درس‌های فارسی یازدهم، علوم و فنون ادبی یازدهم و نگارش یازدهم، به منظور پوشش نیازهای تحصیلی و آموزشی این دانش‌آموزان ارائه می‌شود. این مجموعه شامل آموزش تمام درس‌های مرتبط با ادبیات، مطابق آخرین تغییرات کتاب‌های آموزشی، برای دانش‌آموزان رشته‌های تحصیلی مختلف (علوم انسانی، ریاضی فیزیک، علوم تجربی، علوم و معارف اسلامی، فنی و حرفه‌ای) است.

با مطالعه کامل دانشنامه مقاله های پایه یازدهم، می‌توانید در آزمون نهایی فارسی پایه یازدهم موفق شوید. همچنین دانش‌آموزان رشته علوم انسانی و رشته علوم و معارف اسلامی، از آموزش‌های بخش علوم و فنون ادبی یازدهم، می‌توانند در آزمون نهایی علوم و فنون یازدهم و کنکور استفاده کنند.

آموزش درس‌های فارسی یازدهم

معنی ستایش لطف خدا (ستایش فارسی یازدهم)

ستایش لطف خدا را خوانده‌اید؟ قرار است در این مقاله، با تمام جزئیات این شعر...

14 دیدگاه

معنی درس نیکی (درس 1 فارسی یازدهم)

درس نیکی را خوانده‌اید؟ قرار است در این مقاله، با تمام جزئیات این درس مهم...

معنی درس قاضی بست (درس 2 فارسی یازدهم)

درس قاضی بست را خوانده‌اید؟ قرار است در این مقاله، با تمام جزئیات این درس...

شرح و معنی درس در امواج سند (فارسی یازدهم)

درس در امواج سند را خوانده اید؟ قرار است در این مقاله، با تمام جزئیات...

شرح و معنی درس آغازگری تنها (درس 5 فارسی یازدهم)

درس آغازگری تنها را خوانده‌اید؟ قرار است در این مقاله، با تمام جزئیات این درس...

شرح و معنی درس پرورده عشق (فارسی یازدهم)

درس پرورده عشق را خوانده اید؟ قرار است در این مقاله، با تمام جزئیات این...

شرح و معنی درس باران محبت (فارسی یازدهم)

درس باران محبت را خوانده اید؟ قرار است در این مقاله، با تمام جزئیات این...

شرح و معنی درس در کوی عاشقان (فارسی یازدهم)

درس در کوی عاشقان را خوانده اید؟ قرار است در این مقاله، با تمام جزئیات...

2 دیدگاه

شرح و معنی درس ذوق لطیف (فارسی یازدهم)

درس ذوق لطیف را خوانده اید؟ قرار است در این مقاله، با تمام جزئیات این...

معنی درس بانگ جرس (درس 10 فارسی یازدهم)

درس بانگ جرس را خوانده‌اید؟ قرار است در این مقاله، با تمام جزئیات این درس...

معنی درس یاران عاشق (درس 11 فارسی یازدهم)

درس یاران عاشق را خوانده‌اید؟ قرار است در این مقاله، با تمام جزئیات درس 11...

معنی درس کاوه دادخواه (درس 12 فارسی یازدهم)

درس کاوه دادخواه را خوانده‌اید؟ قرار است در این مقاله، با تمام جزئیات درس 12...

معنی درس حمله حیدری (درس 14 فارسی یازدهم)

درس حمله حیدری را خوانده‌اید؟ قرار است در این مقاله، با تمام جزئیات درس 14...

معنی درس کبوتر طوقدار (درس 15 فارسی یازدهم)

درس کبوتر طوقدار را خوانده اید؟ قرار است در این مقاله، با تمام جزئیات این...

معنی درس قصه عینکم (درس 16 فارسی یازدهم)

درس قصه عینکم را خوانده‌اید؟ قرار است در این مقاله، با تمام جزئیات این درس...

معنی درس خاموشی دریا (درس 17 فارسی یازدهم)

درس خاموشی دریا را خوانده‌اید؟ قرار است در این مقاله، با تمام جزئیات این درس...

معنی درس خوان عدل (درس 18 فارسی یازدهم)

درس خوان عدل را خوانده‌اید؟ قرار است در این مقاله، با تمام جزئیات این درس...

نمونه سوالات فارسی یازدهم

نمونه سوالات فارسی یازدهم

درس فارسی یکی از درس...

13 دیدگاه

27% تخفیف
قیمت اصلی 680,000 تومان بود.قیمت فعلی 497,000 تومان است.

آموزش درس‌های علوم و فنون یازدهم

نمونه سوالات علوم و فنون یازدهم

درس علوم و فنون ادبی یکی از درس های تخصصی رشته علوم انسانی و همچنین...

27% تخفیف
قیمت اصلی 680,000 تومان بود.قیمت فعلی 497,000 تومان است.

آموزش درس‌های نگارش یازدهم

درس اجزای نوشته ساختار و محتوا (درس 1 نگارش یازدهم)

درس اجزای نوشته ساختار و محتوا، درس اول نگارش یازدهم را خوانده‌اید؟ قرار است در...

درس زمان و مکان (درس 2 نگارش یازدهم)

درس زمان و مکان (گسترش محتوا)، درس دوم نگارش یازدهم را خوانده‌اید؟ قرار است در...