بایگانی دسته‌ی: قلمرو زبانی

شناخت کامل نقش های تبعی

درباره نقش های تبعی در قلمرو زبانی ادبیات فارسی و بخش دستور زبان، هر کدام...

شناخت افعال گذرا به مسند

افعال گذرا به مسند یکی از مباحث مهم ادبیات در دوران دبیرستان است. این افعال،...

انواع ک در زبان فارسی

درباره انواع ک در زبان و ادبیات فارسی یکی از پیچیدگی‌های ادبیات فارسی این است...

آموزش کلمات مهم املایی

مباحث مربوط به املا از جمله کلمات مهم املایی، هر ساله بخشی از سوالات مهم...

آموزش شناخت گروه اسمی

گروه اسمی چیست؟ گروه اسمی یک عبارت است که اسمی در آن نقش هسته را...

تشخیص زمان فعل های فارسی

درباره تشخیص زمان فعل های فارسی   تشخیص زمان فعل های فارسی از مباحث پایه...

وابسته وابسته

در باب وابسته وابسته   یکی از مباحث مهم قلمرو زبانی در ادبیات دوران دبیرستان...

آموزش شمارش جمله

گام اول شمارش جمله قلمرو زبانی که شامل نکات مربوط به ساختمان کلمات و جمله‎...