بایگانی دسته‌ی: قلمرو زبانی

آموزش جمله مرکب و جمله ساده

جمله مرکب چیست؟ جمله ساده چیست؟ این سوالی است که در ذهن دانش آموزان زیادی...

2 دیدگاه

آموزش نقش دستوری کلمات

نقش دستوری کلمات از مباحث بسیار مهم دستور زبان فارسی است که هر ساله در...

نقش دستوری ضمیرهای پیوسته

نقش دستوری ضمیرهای پیوسته در مباحث دستوری زبان و ادبیات فارسی از مباحث بسیار مهم...

شناخت کامل نقش های تبعی

درباره نقش های تبعی در قلمرو زبانی ادبیات فارسی و بخش دستور زبان، هر کدام...

4 دیدگاه

شناخت افعال گذرا به مسند

افعال گذرا به مسند یکی از مباحث مهم ادبیات در دوران دبیرستان است. این افعال،...

انواع ک در زبان فارسی

درباره انواع ک در زبان و ادبیات فارسی یکی از پیچیدگی‌های ادبیات فارسی این است...

2 دیدگاه

آموزش کلمات مهم املایی

مباحث مربوط به املا از جمله کلمات مهم املایی، هر ساله بخشی از سوالات مهم...

آموزش شناخت گروه اسمی

گروه اسمی چیست؟ گروه اسمی یک عبارت است که اسمی در آن نقش هسته را...

تشخیص زمان فعل های فارسی

درباره تشخیص زمان فعل های فارسی   تشخیص زمان فعل های فارسی از مباحث پایه...

2 دیدگاه

وابسته وابسته

در باب وابسته وابسته   یکی از مباحث مهم قلمرو زبانی در ادبیات دوران دبیرستان...

6 دیدگاه