بایگانی دسته‌ی: قلمرو ادبی

دریافت فیـلم وبیـنار
«گام اول: تشبیه»

موضوع وبینار: معرفی آرایه تشبیه مدرس: سید علی هاشمی
همین الان دانلود می‌کنم 
close-link