بایگانی دسته‌ی: پایه دوازدهم

آموزش درس خاطره نگاری (درس 1 نگارش دوازدهم)

درس خاطره نگاری، درس اول نگارش دوازدهم را خوانده‌اید؟ قرار است در این مقاله، با...

تاریخ ادبیات قرنهای دوازدهم و سیزدهم

درس تاریخ ادبیات قرنهای دوازدهم و سیزدهم (دوره بازگشت و بیداری) درس اول علوم و...

معنی شعر ملکا ذکر تو گویم (ستایش فارسی دوازدهم)

شعر ستایش ملکا ذکر تو گویم را خوانده‌اید؟ قرار است در این مقاله، با تمام...

نمونه سوال علوم و فنون دوازدهم

درس علوم و فنون ادبی یکی از درس های تخصصی رشته علوم انسانی و همچنین...

نمونه سوالات فارسی دوازدهم

درس فارسی یکی از درس های عمومی تمام رشته های آموزشی است. تمام دانش آموزان...

معنی درس خوان هشتم (درس 13 فارسی دوازدهم)

آموزش، فقط محدود به چارچوب کلاس نیست. ما در سایت فارسی 100 زمینه ای برای...

معنی درس عشق جاودانی (درس 18 فارسی دوازدهم)

آموزش، فقط محدود به چارچوب کلاس نیست. ما در سایت فارسی 100 زمینه ای برای...

معنی درس خنده تو (درس 17 فارسی دوازدهم)

آموزش، فقط محدود به چارچوب کلاس نیست. ما در سایت فارسی 100 زمینه ای برای...