بایگانی دسته‌ی: پایه دوازدهم

درس دماوندیه (درس 5 فارسی دوازدهم)

درس دماوندیه را خوانده‌اید؟ قرار است در این مقاله، با تمام جزئیات این درس مهم...

معنی درس آزادی (درس 3 فارسی دوازدهم)

درس آزادی را خوانده‌اید؟ قرار است در این مقاله، با تمام جزئیات این درس مهم...

معنی درس مست و هشیار (درس 2 فارسی دوازدهم)

درس مست و هشیار را خوانده‌اید؟ قرار است در این مقاله، با تمام جزئیات این...

4 دیدگاه

معنی درس شکر نعمت (درس 1 فارسی دوازدهم)

درس شکر نعمت را خوانده‌اید؟ قرار است در این مقاله، با تمام جزئیات این درس...

آموزش درس خاطره نگاری (درس 1 نگارش دوازدهم)

درس خاطره نگاری، درس اول نگارش دوازدهم را خوانده‌اید؟ قرار است در این مقاله، با...

4 دیدگاه

تاریخ ادبیات قرنهای دوازدهم و سیزدهم

درس تاریخ ادبیات قرنهای دوازدهم و سیزدهم (دوره بازگشت و بیداری) درس اول علوم و...

معنی شعر ملکا ذکر تو گویم (ستایش فارسی دوازدهم)

شعر ستایش ملکا ذکر تو گویم را خوانده‌اید؟ قرار است در این مقاله، با تمام...

14 دیدگاه

نمونه سوال علوم و فنون دوازدهم

درس علوم و فنون ادبی یکی از درس های تخصصی رشته علوم انسانی و همچنین...

نمونه سوالات فارسی دوازدهم

درس فارسی یکی از درس های عمومی تمام رشته های آموزشی است. تمام دانش آموزان...

معنی درس خوان هشتم (درس 13 فارسی دوازدهم)

درس خوان هشتم را خوانده‌اید؟ قرار است در این مقاله، با تمام جزئیات این درس...