بایگانی دسته‌ی: قلمرو فکری

خوانِ خوانش (خوانش درست مهر)

خوانش درست بیت و شعر، قدم اول در مواجهه با هر شعر است. در سلسله...

6 دیدگاه

درست خوانی مَردم، مُردم

خوانش درست بیت و شعر، قدم اول در مواجهه با هر شعر است. در سلسله...