درباره دانشنامه مقاله های پایه دهم

در بخش دانشنامه مقاله های پایه دهم فارسی 100، مجموعه‌ای گسترده از مقاله‌های آموزشی برای دانش‌آموزان پایه دهم در درس‌های فارسی دهم، علوم و فنون ادبی دهم و نگارش دهم، به منظور پوشش نیازهای تحصیلی و آموزشی این دانش‌آموزان ارائه می‌شود. این مجموعه شامل آموزش تمام درس‌های مرتبط با ادبیات، مطابق آخرین تغییرات کتاب‌های آموزشی، برای دانش‌آموزان رشته‌های تحصیلی مختلف (علوم انسانی، ریاضی فیزیک، علوم تجربی، علوم و معارف اسلامی، فنی و حرفه‌ای) است.

با مطالعه کامل دانشنامه مقاله های پایه دهم، می‌توانید در آزمون نهایی فارسی پایه دهم موفق شوید. همچنین دانش‌آموزان رشته علوم انسانی و رشته علوم و معارف اسلامی، از آموزش‌های بخش علوم و فنون ادبی دهم، می‌توانند در آزمون نهایی علوم و فنون دهم و کنکور استفاده کنند.

 

آموزش درس‌های فارسی دهم

معنی شعر ستایش به نام کردگار (ستایش فارسی دهم)

شعر به نام کردگار را خوانده‌اید؟ قرار است در این مقاله، با تمام جزئیات این...

20 دیدگاه

معنی درس چشمه (درس 1 فارسی دهم)

درس چشمه را خوانده‌اید؟ قرار است در این مقاله، با تمام جزئیات این درس مهم...

معنی درس از آموختن ننگ مدار (درس 2 فارسی دهم)

درس از آموختن ننگ مدار را خوانده‌اید؟ قرار است در این مقاله، با تمام جزئیات...

معنی درس پاسداری از حقیقت (درس 3 فارسی دهم)

درس پاسداری از حقیقت را خوانده‌اید؟ قرار است در این مقاله، با تمام جزئیات این...

معنی درس بیداد ظالمان (درس 5 فارسی دهم)

درس بیداد ظالمان را خوانده‌اید؟ قرار است در این مقاله، با تمام جزئیات این درس...

معنی درس مهر و وفا (درس 6 فارسی دهم)

درس مهر و وفا راخوانده‌اید؟ قرار است در این مقاله، با تمام جزئیات این درس...

معنی درس جمال و کمال (درس 7 فارسی دهم)

درس جمال و کمال را خوانده‌اید؟ قرار است در این مقاله، با تمام جزئیات این...

معنی درس سفر به بصره (درس 8 فارسی دهم)

درس سفر به بصره را خوانده اید؟ قرار است در این مقاله، با تمام جزئیات...

معنی درس کلاس نقاشی (درس 9 فارسی دهم)

درس کلاس نقاشی را خوانده اید؟ قرار است در این مقاله، با تمام جزئیات این...

معنی درس دریادلان صف شکن (درس 10 فارسی دهم)

درس دریادلان صف شکن را خوانده‌اید؟ قرار است در این مقاله، با تمام جزئیات این...

معنی درس خاک آزادگان (درس 11 فارسی دهم)

درس خاک آزادگان را خوانده‌اید؟ قرار است در این مقاله، با تمام جزئیات درس 12...

معنی درس رستم و اشکبوس (درس 12 فارسی دهم)

درس رستم و اشکبوس را خوانده‌اید؟ قرار است در این مقاله، با تمام جزئیات درس...

معنی درس گردآفرید (درس 13 فارسی دهم)

درس گردآفرید را خوانده‌اید؟ قرار است در این مقاله، با تمام جزئیات درس 13 فارسی...

معنی درس طوطی و بقال (درس 14 فارسی دهم)

درس طوطی و بقال را خوانده‌اید؟ قرار است در این مقاله، با تمام جزئیات درس...

معنی درس خسرو (درس 16 فارسی دهم)

درس خسرو را خوانده‌اید؟ قرار است در این مقاله، با تمام جزئیات این درس مهم...

معنی درس سپیده دم (درس 17 فارسی دهم)

درس سپیده دم را خوانده‌اید؟ قرار است در این مقاله، با تمام جزئیات این درس...

معنی درس عظمت نگاه (درس 18 فارسی دهم)

درس عظمت نگاه را خوانده‌اید؟ قرار است در این مقاله، با تمام جزئیات این درس...

نمونه سوالات فارسی دهم

نمونه سوالات فارسی دهم

درس فارسی یکی از درس‌های...

27% تخفیف
قیمت اصلی 680,000 تومان بود.قیمت فعلی 497,000 تومان است.

آموزش درس‌های علوم و فنون دهم

نمونه سوالات علوم و فنون دهم

درس علوم و فنون ادبی یکی از درس های تخصصی رشته علوم انسانی و همچنین...

27% تخفیف
قیمت اصلی 680,000 تومان بود.قیمت فعلی 497,000 تومان است.

آموزش درس‌های نگارش دهم

درس پرورش موضوع (درس 1 نگارش دهم)

درس پرورش موضوع درس اول نگارش دهم را خوانده‌اید؟ قرار است در این مقاله، با...

درس عینک نوشتن (درس 2 نگارش دهم)

درس عینک نوشتن، درس دوم نگارش دهم را خوانده‌اید؟ قرار است در این مقاله، با...

درس نوشته های عینی (درس 3 نگارش دهم)

درس نوشته های عینی، درس سوم نگارش دهم را خوانده‌اید؟ قرار است در این مقاله،...

درس نوشته های گزارش گونه (درس 4 نگارش دهم)

درس نوشته های گزارش گونه، درس چهارم نگارش دهم را خوانده‌اید؟ قرار است در این...

درس جانشین سازی (درس 5 نگارش دهم)

درس جانشین سازی، درس پنجم نگارش دهم را خوانده‌اید؟ قرار است در این مقاله، با...

آموزش درس سنجش و مقایسه (درس 6 نگارش دهم)

درس سنجش و مقایسه، درس ششم نگارش دهم را خوانده‌اید؟ قرار است در این مقاله،...

درس ناسازی معنایی یا تضاد مفاهیم (درس7 نگارش دهم)

درس ناسازی معنایی یا تضاد مفاهیم، درس هفتم نگارش دهم را خوانده‌اید؟ قرار است در...

درس نوشته های داستان گونه (درس 8 نگارش دهم)

درس نوشته های داستان گونه، درس هشتم نگارش دهم را خوانده‌اید؟ قرار است در این...