درس سنجش و مقایسه

آموزش درس سنجش و مقایسه (درس 6 نگارش دهم)

آموزش، فقط محدود به چارچوب کلاس نیست. ما در سایت فارسی 100 زمینه ای برای بهره گیری دانش آموزان از آموزش رایگان و همیشگی فراهم کرده ایم.

در این فیلم آموزشی، درس سنجش و مقایسه (درس ششم کتاب نگارش 1) توسط دکتر سید علی هاشمی به دانش آموزان تدریس می شود.

دیدگاهتان را بنویسید