انواع ک در زبان فارسی حرف ک

انواع ک در زبان فارسی

درباره انواع ک در زبان و ادبیات فارسی

یکی از پیچیدگی‌های ادبیات فارسی این است که حتی حروف هم در این ادبیات، می‌توانند تغییرات بزرگی ایجاد کنند. حروف نه تنها ظاهر واژه‌ها را تغییر می‌دهند، بلکه معنای آنها را هم از این رو به آن رو می‌کنند. یکی از این حروف قدرتمند زبان فارسی، حرف «ک» (کاف) و انواع ک است. حرف ک با آمدن در انتهای برخی اسامی، معانی بسیار متنوعی را برای آن اسامی می‌سازد. معانی‌ای که برای انتقال آنها حداقل یک واژه دیگر در کنار اسم موجود لازم است، اما به کمک انواع ک، انتقال معنا فقط با همین یک حرف انجام می‌شود.

در ادامه با انواع ک در زبان و ادبیات فارسی بیشتر آشنا خواهیم شد و تمرین‌هایی را برای یادگیری بهتر این مبحث، حل خواهیم کرد.

انواع ک در ادبیات فارسی

حرف ک (کاف) در زبان و ادبیات فارسی، انواع مختلف و متنوعی دارد. این انواع، در منابع مختلف، اسامی متفاوتی نیز دارند. در این مقاله به چند مورد مهم از انواع ک اشاره می‌شود.

1. حرف «ک» (کاف) به نشانه تصغیر

یکی از پرکاربردترین انواع «ک»، کاربرد آن به نشانه تصغیر است که غالبا هم با همین کاربرد خود شناخته می‌شود. حرف ک در این حالت، پس از اسم می‌آید و کوچکی و خردی اسم را (از لحاظ مادی) به مخاطب می‌رساند.

مثال:

کمانَک (کمان + -َک): پس از اضافه شدن حرف کاف به واژه «کمان»، این واژه به «کمان کوچک» تغییر معنا داده است.

پیامَک (پیام + -َک): پس از اضافه شدن حرف کاف به واژه «پیام»، این واژه به «پیام کوچک» تغییر معنا داده است.

شهرَک (شهر + -َک): پس از اضافه شدن حرف کاف به واژه «شهر»، این واژه به «شهر کوچک» تغییر معنا داده است.

داستانَک (داستان + -َک): پس از اضافه شدن حرف کاف به واژه «داستان»، این واژه به «داستان کوچک» تغییر معنا داده است.

حرف ک تصغیر - انواع ک

2. حرف «ک» (کاف) به نشانه توهین و تحقیر

این نوع از انواع «ک» پس از اسم می‌آید و دلالت بر کوچکی و خردی و بی‌ارزشیِ اسم قبل از خود (از لحاظ معنوی) دارد. به عبارت دیگر، بیانگر مفهوم تحقیر و توهین در واژه است.

مثال:

پرکاربردترین و واضح‌ترین مثالی که برای فهم این نوع از حرف «ک» می‌توان زد، واژه «مردَک» است.

مردَک (مرد + -َک): پس از اضافه شدن حرف کاف به واژه «مرد»، این واژه به «مرد پست و فرومایه» تغییر معنا داده است.

زَنَک (زن + -َک): پس از اضافه شدن حرف کاف به واژه «زن»، این واژه به «زن پست و فرومایه» تغییر معنا داده است.

عالِمَک (عالِم + -َک): پس از اضافه شدن حرف کاف به واژه «عالِم»، این واژه به «عالِم پست و فرومایه» تغییر معنا داده است.

3. حرف «ک» (کاف) به نشانه ترحّم و تَحبیب

این نوع از انواع «ک»، پس از اسم می‌آید و دلالت بر دلسوزی و ترحم و دوست داشتنِ چیزی دارد (تحبیب یعنی دوست داشتن).

مثال:

حیوانَک (حیوان + -َک): پس از اضافه شدن حرف کاف به واژه «حیوان»، این واژه به «حیوان ترحم‌انگیز» تغییر معنا داده است.

طفلَک (طفل + -َک): پس از اضافه شدن حرف کاف به واژه «طفل»، این واژه به «طفل دوست‌داشتنی و ترحم‌انگیز» تغییر معنا داده است.

دخترَک (دختر + -َک): پس از اضافه شدن حرف کاف به واژه «دختر»، این واژه به «دختر دوست‌داشتنی» تغییر معنا داده است.

حرف ک تحبیب - انواع ک

نکته: بعضی استادان حرف «ک»، به نشانه دلسوزی و ترحم را از حرف «ک»، به نشانه دوست‌داشتنی‌بودن مجزا می دانند و آنها را در دو دسته جداگانه قرار می دهند.

4. حرف «ک» (کاف) به نشانه شباهت

این نوع از انواع «ک» پس از اسم می‌آید و دلالت بر شباهت داشتن و یا داشتن رنگ خاصی را می کند.

مثال:

عروسَک (عروس + -َک): با آمدن حرف کاف پس از اسم «عروس»، این واژه به معنای چیزی است که شبیه به عروس است.

پشمَک (پشم + -َک): با آمدن حرف کاف پس از اسم «پشم»، این واژه به معنای چیزی است که به شکل الیاف پشم است.

سرخَک (سرخ + -َک): با آمدن حرف کاف پس از اسم «سرخ»، این واژه به معنای چیزی است که سرخ‌رنگ است.

موشَک (موش + -َک): با آمدن حرف کاف پس از اسم «موش»، این واژه به معنای چیزی است که شبیه به موش است.

نکته: برخی استادان، حرف «ک» به نشانه شباهت را از حرف «ک»، به نشانه داشتن رنگ خاص، مجزا می‌دانند و آنها را در دو دسته جداگانه قرار می‌دهند و به دسته دوم، «ک» نسبی می‌گویند.

تدریس خصوصی فارسی دهم | کلاس خصوصی فارسی دهم

5. حرف «ک» (کاف) به نشانه همراهی

این نوع از حرف «ک» پس از اسم می‌آید و دلالت بر همراهی چیزی با چیز دیگری دارد.

مثال:

سنگَک (سنگ + -َک): با اضافه شدن حرف کاف به اسم «سنگ»، این واژه به معنای چیزی است که همراه با سنگ است.

بادبادَک (باد + -َک): با اضافه شدن حرف کاف به اسم «باد»، این واژه به معنای چیزی است که همراه با باد است.

حرف ک همراهی - انواع ک

6. حرف «ک» (کاف) به عنوان بیانگر حالت

این نوع از حرف «ک» پس از اسم می‌آید و بیانگر حالت و چگونگی یک چیز است.

مثال:

نرمَک (نرم + -َک): با اضافه شدن حرف کاف به اسم «نرم»، این واژه به معنای چیزی است که نرم است و حالت نرمی دارد.

روش تشخیص انواع «ک»

برای تشخیص انواع این حرف و جدا کردن آنها از یکدیگر باید به معنای واژه رجوع کرد. معنای واژه را نیز می‌توان از قرینه‌هایی که در متن یا در شعر آمده است، متوجه شد؛ مثلا به دایره واژه‌های مرتبط با هم توجه کرد.

تکرار و تمرین حرف ک

نوع حرف «ک» را در عبارات زیر بگویید.

1)نه مرغکی است که شب خویشتن درآویزد/ چنان که دم نزند ساعتی ز بانگ و نوا

2) مردکی غرقه بود در جیحون/ در سمرقند بود پندارم

3) گفت زاغک به بلبل، ای بلبل/ گشتی آخر تو ساکن از غلغل

پاسخ:

1)ک نشانه تصغیر است، به معنای مرغ کوچک.

2) ک نشانه تحقیر است، به معنای مرد بی ارزش.

3) ک نشانه تصغیر است، به معنای زاغ کوچک.

نوبت شما

چه خوب است که در این بخش‌های پایانی مقاله، کمی هم خودتان را آزمایش کنید.

به عبارت‌های زیر نگاه کنید. اول آنها را با صدای بلند بخوانید و سپس انواع «ک» را مشخص کنید و پاسخ‌های خود را در قسمت نظرات این مقاله وارد کنید.

«مردکی خشک مغز را دیدم/ رفته در پوستین صاحب جاه»

***

«بیندیش از آن طفلک بی‌پدر/ وز آه دل دردمندش حذر»

***

«در ظلمت آن اطاقک خاموش/ بیچاره و منتظر نمی‌مانم»

***

«مرغکان در گرد سرها بی‌خلاف/ می‌پریدند اندر آنجا بی‌مصاف»

یک درخواست

حالا که به پایان مقاله رسیدیم، از شما درخواستی دارم. من برای آماده سازی محتوا و نوشتن این مقاله، جدای از مطالعات چندساله، ساعت‌ها وقت صرف کرده‌ام. این هدیه رایگان از طرف من به شما مخاطبان سایت فارسی 100 است. شما می‌توانید بدون پرداخت هزینه‌های بسیار زیاد برای آموزش‌های گمراه‌کننده و غیرمفید، آموزشی را فراتر از آنچه نیاز دارید، به صورت رایگان دریافت کنید.

حمایت مالی فارسی 100

اما آیا همه دانش‌آموزان از این آموزش‌ها اطلاع دارند؟ امروزه بسیاری از مدرسان با پرداخت هزینه‌های بسیار، سعی می‌کنند رتبه یک نتایج جستجوی گوگل باشند و محصولات بیشتری را به دانش‌آموزان بفروشند؛ بنابراین بیشتر دانش‌آموزها از وجود آموزش‌های رایگان و باکیفیت مطلع نمی‌‌‌شوند.

من از شما می‌خواهم برای گسترش دانش و ایجاد عدالت آموزشی، در صورتی که این مقاله را پسندیدید و آن را مفید دانستید، لینک این مقاله را به دوستانتان بفرستید یا در شبکه‌های مجازی و گروه‌هایی که در آنها عضو هستید، به اشتراک بگذارید. از شما ممنونم.

حرف آخر

ما در سایت فارسی 100، مقاله‌های مختلفی برای آموزش ادبیات فارسی آماده کرده‌ایم. برای مطالعه مقاله‌های مفید، در زمینه موضوعات مرتبط با بحث انواع ک به بخش قلمرو زبانی فارسی 100 بروید.

2 دیدگاه برای “انواع ک در زبان فارسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *