درس خنده تو

معنی درس خنده تو (درس 17 فارسی دوازدهم)

آموزش، فقط محدود به چارچوب کلاس نیست. ما در سایت فارسی 100 زمینه ای برای بهره گیری دانش آموزان از آموزش رایگان و همیشگی فراهم کرده ایم.

در این فیلم آموزشی، درس خنده تو (درس هفدهم کتاب فارسی 3) توسط دکتر سید علی هاشمی به دانش آموزان تدریس می شود.

دیدگاهتان را بنویسید