جزوه آرایه های ادبی همراه با سوالات کنکور سراسری

25,000 تومان

در این جزوه جـامع آموزشی، تمامی آرایه­ های ادبـی کاملاً تـوضیـح داده ­شده است و برای هـر کدام مثال­های متنوعی ذکر شده است.

جزوه آرایه های ادبی
جزوه آرایه های ادبی همراه با سوالات کنکور سراسری

25,000 تومان