فارسی دهم (درسهای نهم، دهم، یازدهم)

 

Logo farsi100

 

 

با سلام. خیلی خوشحالیم که شما در این آزمون حضور دارید. این آزمون برپایه مطالب درسی کتاب فارسی دهم (درسهای نهم، دهم، یازدهم) طراحی شده است.

شما در این آزمون با 20 سوال تستی آزموده می شوید و در پایان، نتیجه آزمون را مشاهده خواهید کرد.