آزمون اختصاصی ضمیر پیوسته (1)

آزمون اختصاصی ضمیر پیوسته (1)

 

Logo farsi100

 

 

با سلام. خیلی خوشحالیم که شما در این آزمون حضور دارید. این آزمون برپایه تست های آزمون سراسری و تالیفی طراحی شده است.

شما در این آزمون با 10 سوال تستی آزموده می شوید و در پایان، نتیجه آزمون را مشاهده خواهید کرد.

شما باید متن وارد کنید
شما باید یک عدد مشخص وارد کنید
شما باید متن وارد کنید