به آزمون اختصاصی متناقض نما (1) خوش آمدید.

آزمون اختصاصی متناقض نما (1)

 

Logo farsi100

 

 

با سلام. خیلی خوشحالیم که شما در این آزمون حضور دارید. این آزمون برپایه تست های آزمون سراسری طراحی شده است.

شما در این آزمون با 10 سوال تستی آزموده می شوید و در پایان، نتیجه آزمون را مشاهده خواهید کرد.

شما باید متن وارد کنید
شما باید یک عدد مشخص وارد کنید
شما باید متن وارد کنید