دیوان حفظ حافظ

    15,000 تومان

    کتاب «دیوان حفظ حافظ»، برگزیده 100 غزل زیبا از مجموعه غزلیات حافظ شیرازی، شاعر بزرگ فارسی است که به کوشش ناهید اسکویی و سید علی هاشمی توسط موسسه انتشارات پارسیان البرز منتشر شده است.

    دیوان حفظ حافظ
    دیوان حفظ حافظ