فارسی دهم (درس اول و دوم)

 

Logo farsi100

 

 

با سلام. خیلی خوشحالیم که شما در این آزمون حضور دارید. این آزمون برپایه مطالب درسی کتاب فارسی دهم (درس اول و دوم) طراحی شده است.

شما در این آزمون با 10 سوال تستی آزموده می شوید و در پایان، نتیجه آزمون را مشاهده خواهید کرد.