هدف از تهیۀ این پاسخ­نامه، کمک به درک بهتر مفاهیم درسی و ایجاد مهارت برای پاسخ دادن به پرسش، مسائل و آزمون­ های گوناگون است. این جزوه جانشینی برای کتاب علوم و فنون ادبی (3) نیست. بلکه باید همراه با مطالعۀ این کتاب مورد استفادۀ دانش­ آموزان و داوطلبان عزیز قرار گیرد.

در این اثر پاسخ تشریحی تمامی خودارزیابی­ ها و کارگاه­ های تحلیل فصل کتاب علوم و فنون ادبی (3) به صورت درس به درس آمده ­است و بدون شک می­ تواند پاسخ­گوی بسیاری از نیازهای آموزشی شما باشد.

امید است این اثر مورد توجه و استفادۀ شما دانش ­آموزان گرامی و داوطلبان ورود به دانشگاه قرار بگیرد.

 

  توفیق رفیق راهتان باد ـ ولدآبادی